Praca na wysoko?ci
Prowadzimy szkolenia dla pracownikw dotycz?ce bezpiecznego wykonywania pracy na wysoko?ciach
Więcej…
Obs?uga BHP
Kompleksowo obs?ugujemy przedsi?biorstwa w zakresie Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy
Więcej…
Ochrona ?rodowiska
Zajmujemy si? kompleksow? obs?ug? przedsi?biorstw z zakresu ochrony ?rodowiska
Więcej…
Wydatek energetyczny
Zajmujemy si? profesjonalnym pomiarem wydatku energetycznego metod? Lehmana.
Więcej…
Szkolenia online
Proponujemy ekonomiczne i nowoczesne rozwi?zanie w dziedzinie szkole? BHP.
Więcej…
Praca na wysoko?ci
Obs?uga BHP
Ochrona ?rodowiska
Wydatek energetyczny
Szkolenia online
O nas

Firma "Koordynator BHP" od 2008 roku gwarantuje swym klientom obslug? w zakresie BHP i PPO?. Prowadzimy tak?e szkolenia specjalistyczne (m.in. szkolenie praca na wysoko?ciach), outsourcing kadry i place oraz ciesz?ce si? du?ym zainteresowaniem szkolenia BHP online.

Jeste?my rzetelni i skuteczni. Dzi?ki naszemu do?wiadczeniu, kwalifikacjom oraz oddaniu naszych pracownikw na stale wspolpracujemy ju? z du?? liczb? - glwnie ?rednich - firm a wi?kszo?? naszych nowych klientw pochodzi z polecenia.

Ufamy, ?e b?dziemy mogli slu?y? Pa?stwu nasz? pomoc?.

Więcej…
 
Oferta

zobacz nasz? pe?n? ofert? >>

 

 

sklep-bhp